BİZİMVEBSİTEMİZ

ARI AİLESİ ÜYELERİ

Arı Ailesi Üyeleri

Arı ailesinin üyeleri:

İşçi arı:

Adı üstünde ömür boyu çalışırlar.

Ana arının yumurtladığı döllenmiş yumurtalardan meydana gelirler.

Fakat ana arı kadar iyi beslenmedikleri için hayata işçi arı olarak adım
atarlar.

Ana arıyı beslemek(salgıladıkları arı sütü ile), yavru arıları beslemek,

kovanı temizlemek, açıkları propolis ile kapatmak, düşmanlarla savaşmak,

kovanın önüne geçip trafiği takip etmek, gelen geçen arıları koklayarak
yabancıları tespit etmek

ve onlarla mücadele etmek, balözü(nektar) toplamak, çiçek tozu (polen)
toplamak,

su taşımak, getirdikleri nektarları ağızlarında yoğurarak (%15-25) su
oranına düşürmek ve olgunlaşmasını sağlamak, bunları petek gözlerine
depolamak, ana arının yumurtlaması için petek gözlerini temizleyip
parlatmak, karın halkalarından balmumu salgılayarak bunlardan petek örmek,
kış soğuklarında en ortaya ana arıyı alıp çevresinde yumak
oluşturmak(kendileri de bir dışarıda, bir içerde olacak şekilde sürekli
hareket halindedir, içe geçince ısınırlar, dışa geçince beslenirler),

kovanda birden fazla ana arı varsa birini tercih edip diğerini öldürmek,
ana arı ölmüş yada yaşlanmışsa döllenmiş yumurtalardan duruma göre 5-10
tanesini özel besiye(arı sütü ile) alıp yeni ana yapmak, kovanın menfaati
için başka kovanların balını yağmalamak, başka kovandan gelen yağmacı
arılarla mücadele etmek, arı mevcudu çoğalmış ve kovan iç hacmi dar
geliyorsa yeni ana yaparak kovanın oğul vermesini sağlamak, oğul verme
sırasında bir kısmı yeni ana ile kovanda kalıp, bir kısmı eski ana ile
uygun bir yuva bulmak ümidiyle yolculuğa koyulmak (ki oğul vermek budur),
vesaire vesaire...


İşçi arının bütün bunları yapmak için yaz aylarında
45-50 gün kadar süresi vardır çünkü ömrü bu kadardır. Fakat kış aylarında bu kadar ömür arı neslinin ilk kışta tükenmesi anlamına geleceğinden bahara kadar yani ana arı yumurtlayıp ta
yeni nesil faaliyete geçene kadardır. Buradan şunu anlıyoruz ki her şey neslin bekası için. Nitekim kovana gelecek en küçük bir zararda işçi arı tek silahı olan sokacıyla harekete geçer ki bunu hayatıyla öder. Sokacını batırdığı yerden çıkaramaz ve bağırsakları ile birlikte sokacı orada kalır.Bir kovan ana arısız kaldığında işçi arılar uzun süre (petek gözlerinde
döllenmiş yumurtalar tükenene kadar) yeni ana yapabilmek için çalışırlar.
Bütün bu çabalara rağmen yeni ana olmazsa üç beş işçi arı ana arılığa
soyunur. Kendilerini özel besiye alırlar ve başka işleri bırakırlar.
Yumurtlarlar. Fakat yumurtaları döllenmemiş olduğundan bu yumurtalardan
erkek arı olur. Siz bu kovana yeni bir anayı dışardan verseniz onu da
öldürürler.

Arılar böyle sistemli, bir anı bile boş geçmeyen bir hayat geçirirler.


Ana arı :

İşçi arı gibi döllenmiş yumurtalardan olan ama arı sütü ile beslendiği
için ana arı olan genç ve sağlıklı zamanlarında uygun koşullarda günde
kendi ağırlığının birkaç katı (4-5 bin adet) yumurtlayan, biraz uzunca,
bir kere görseniz artık hep “işte ana arı bu” deyip, onbinlerce arının
içinde hemen farkedeceğiniz arıdır.


Ana arının sağlığı ve performansı kovan için o kadar önemlidir ki ana
arısı iyi ve zayıf bir kovan ana arısı kötü ve kuvvetli kovana bal verimi
ve arı nüfusu yönünden bir kaç ayda birkaç misli fark atabilir.


Ana arının en verimli zamanı 2-3 yaşlarıdır. Artık bu yaşlardan sonra
arıcılar ana arıyı kendileri değiştirirler. Fakat yeni anayı kovan hemen
kabullenmez. Bu yüzden ana arı kafesi içinde verilir. Eski ana kovandan
alınırsa arılar hemen yeni ana yapmak için günlük yumurtaların bulunduğu
özlerde ana arı yüksükleri yapacaklardır. Fakat bu yöntem kovan için 20-25
günlük kayıp (16 günde ana arı yüksükten ergin olarak çıkar, 3-5 gün sonra
çiftleşme uçuşuna çıkar, 3-5 gün sonra yumurtlamaya başlar) anlamına gelir
ki bu kayıp çok önemlidir. Eğer kazara çiftleşmeye çıkan ana arı kovana
dönemezse kovanda artık günlük yumurta da kalmayacağından yeni ana yapma
şansı kalmaz. Bu tip durumlara genellikle acemi arıcıların kovanlarında
rastlanır.


Ana arının yumurtlama performansı da kovanın besin durumu, işçi arıların
mevcudu gibi etkenlere bağlıdır. Kovanda yeteri kadar besin yoksa
yumurtlama azalır. Bu yüzden bahar aylarında ana arıyı yumurtlamaya teşvik
etmek için arıcılar kovana şerbet verirler.


Erkek arı:

Tek görevi ana arıyla çiftleşmektir. Halk arasında, biraz daha
irice ve arkası hafif tüylü olan bu arılara sucu arı da denir ama hiç bir
işe bakmazlar. Bahar aylarında daha çok rastlanırlar. Döllenmemiş
yumurtalardan meydana gelirler. Bir süre sonra işçi arılar tarafından
kovandan atılarak ölüme terkedilirler. Bir kovanda erkek arı çok fazla ise
ana arının yaşlılığından, ana arının ölmesi ve yeni ana yapılamaması
nedeniyle ortaya çıkan yalancı anaların varlığından şüphe edilir.

Backgrounds From FreeGlitters.Com