BİZİMVEBSİTEMİZ

Nektar

bal arıları için Nektarı kaynakları]

While many plants produce nectar, beekeepers prefer to place their hives near certain plants, rather than others, for the qualities of the honey produced. Birçok bitki nektarı üretirken, arıcılar nitelikleri için değil, diğerlerine nazaran, bazı bitkilerin yanında, ürtiker (kurdeşen) yerleştirmek için tercih bal üretilir. Certain agricultural crops, such as clover and buckwheat, are used to make specific honeys. , Yonca ve buğday gibi bazı tarımsal ürünler, özel ballar yapmak için kullanılır. Bazı bitkiler nektar bulunan toksinler nedeniyle arıcılar tarafından kaçınılmalıdır.  ("mad honey")  Örneğin, nektarı, bal yaptı RHODODENDRONS ("deli bal") nörotoksik kimyasallar içerir.