BİZİMVEBSİTEMİZ

ARICILIKDA KULLANILAN ALETLER

ARICILIKTA KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

ARICI KÖRÜĞÜ
Arıcı körükleri büyük.orta ve küçük boy olarak yapıldığı gibi,galvaniz ve paslanmaz çelikten ve daha dayanıklı olması bakımından vinlex yerine deriden yapılmaktadır.Kullanıldıktan sonra içinin temizlenmesi ve yaş ıslak yerlerde bırakılmaması şartıyla çok uzun seneler kullanılabilir.Körüklerin içine önceden köz,kor ateş konulup üzerine yonca parçaları,kav,kuru mısır koçanı,mukavva gibi bol duman verici maddeler üzerine atılır. Ve arkadan körük elle sıkılarak duman püskürtülür.
Arılar dumanı görünce telaşlanır ve ilk iş olarak kafasını peteklere sokarak bol bal yutar.Midesi balla dolu olan arılarda çok hırçınlık yapmaz,insanı sokmaz ve dağılmazlar.Körük özellikle bal hasadında,bazen arı ailelerini birleştirmede,aktarma ameliyesinde ,yağmacılık görüldüğünde ,çerçeve kulaklarına toplanan arıları dağıtıp çerçeveyi kolay çıkarmada kullanılır.Kovan açılırken önce hafif dalgalar halinde 2-3 defa uçma deliğinden duman verilir.Sonra örtü tahtaları veya bezi kaldırılırken duman verilir.Körükten alev ve kıvılcımlar saçacak şekilde sert duman vermek doğru değildir.Arılar daha çok kızdırır ve hırçınlaştırır.

ARICI MASKESİ
Çok çeşitli maskeler vardır.Yalnız başa geçirilerek boyun kısmından bağlanan ‘BAŞLIK MASKELER' gövde ve kolları da koruyan ‘GÖMLEKLİ MASKELER',bütün vücudu kaplayan ‘TULUM MASKELER' gibi.
Beyaz Amerikan bezi ,patiskadan yapıldığı gibi daha kalın ve muhtelif renkli gabardinlerden,madeni plastik veya tülden yapılmış bol hava alacak, yavru ve yumurtaları görmeye mani olmayacak şekilde kafes tellerinden yapılır.Tül ve kafes tellerin beyaz değil koyu renkli olması gerekir ki petek gözlerindeki yumurta ve kurtçuklar daha kolay görülebilsin.Elbiselerin koyu renkli,kadife kıldan ve yünden yapılmış olması da sakıncalıdır.Arıları kızdıran bu malzeme ve koyu renkler yerine beyaz ve açık renkte kumaşlar daha iyidir.Arılarla meşgul olurken terleyip bunalmamak ,daha rahat,zevkli ve kolay çalışmak için maskeler bol hava alacak şekilde ferah yapılmalıdır.

ARICI ELDİVENİ
Arıcılara özel suretle yapılmış,kol dirseğine kadar çekilebilen eldivenlerde vardır.Bunlar deriden ve vinleksten yapılır.Eldivenlerin bilek üstünden yukarı olan kısımları bezden yapılır ve ucu lastikle boğulur.Piyasada çeşitli lastik eldivenler satılsa da arılar ince olan bu lastiklerden iğnelerini geçirirler.Elleri çok terletir.

EL DEMİRİ-KAZIYACAK
Yaklaşıp 3 cm. genişlik,25 cm. boyunda lama demirinden yapılmış, her iki tarafı bıçak ağzı gibi inceltilmiş ve bir tarafı 2-3 cm. kadar 90 derecelik bir açı teşkil edecek kadar kıvrılmış bir demir-çelik parçasıdır.Rahat tutulması için ortadan 5-6 cm kadar bir kısmı her iki taraftan törpülenmiş ve tıraşlanmıştır.Kıvrık kısmı iki çerçeve arasına sokulup kanırtılarak iki çerçeveyi birbirinden ayırmayı ,düz kısmı da çerçeve üst çıtası altına sokularak manivela gibi çerçeveyi yukarı kaldırmaya yarar.

ARICI FIRÇASI
Bal hasadında çerçeve üzerinde kalan arılar süpürmeye yaradığı gibi,ağaç gövdesi veya duvara konmuş oğul arılarını sepete süpürmede ve aktarma ameliyesinde işe yarar .Fırça kıllarına bal yapıştığında iyice yıkayıp,kurutulup bir naylon torba içinde saklanırsa uzun ömürlü olur ve kılları dökülmez.Arılığınızda fırça bulunmadığında kaz,hindi,kartal teleği,süpürge parçası veya ot demeti de kullanılabilir.

ARICI MAHMUZU
Uç kısmında rahatlıkla dönebilen,ortası yivli ve yivin dış çıkıntıları kertikli basit bir alet olup ,çerçevelere gerilen telleri,suni peteğe kaynatmaya yarar.Bu amaçla,çerçeve içi ölçüsüne göre yapılmış 12 mm. Kalınlığındaki üzeri çok iyi düzenlenmiş,zımparalanmış bir tahta kalıp yapılır.Suni petek çerçeve üst çıtası yivine tutturulduktan sonra teller üstte kalacak şekilde mumlu çerçeve bu kalıp üzerine yatırılır.Tel üzerine bu alet hafifçe bastırılarak telle suni petek kaynatılır.
Hava serinse,mahmuzun sıcak su içinde veya ateş yanında tutularak ısıtılması faydalıdır.Fazla ısıtmak veya tele mahmuzla fazla bastırmak,suni peteğin kopmasına kesilmesine neden olur. 20-25 derece sıcak bir oda veya havada iyi bir peteğe hiç ısıtmaya gerek olmadan çok kolaylıkla tel peteğe kaynatılabilir.Alttaki tahta kalıbın yüzeyi cilalı değilse petek tahtaya yapışabilir.Bunun için suni petek arasından çıkan kağıdın tahta kalıp üzerine konulması yapışmayı önler.

ARI YEMLİKLERİ
Pek muhtelif çeşitleri vardır.İlkbahar ve sonbahar da arı ailelerini kuvvetlendirmek ve açlıklarını gidermek için arıların şuruplanmasın da kullanılır.Hepsinde göz önüne alınan esas ,arılarda yağmacılığa meydan vermeyecek şekilde kapalı bir kap içinde arıların azar azar ve kolaylıkla şekerli şurubu almasını sağlamaktır.Galvaniz saç,plastik,ve tahtadan yapılırlar.Şurubun çabuk soğumaması da en çok göz önüne alındığından kovanın üstünden kapak altından verilen yemlikler daha yaygın ve kullanışlıdır.Uçma deliği önünden ucu içeriye girecek şekilde verilen plastik yemliklerde vardır. Bunlar daha çok sıcak mevsimlerde kullanılır ki şurup hemen soğumasın.Soğuk geceler arılar aşağıya inip alamadıkları gibi ,dışarıda çabuk soğur.Yemlik uçma deliğinin önünden gündüz alınmazsa yağmacılık tehlikesi olabilir.Kovan içinden verilen çerçeve iki yüzüne tahta geçirilmiş yemliklerde iyidir.Şurupluma yaparken örtü bezi veya tahtasını açmak gerektiğinden arı yuvasını üşütme sakıncası vardır.Bunu önlemek için yemlik üst çerçeve çıtasının orta kısmının açık yapılması ve örtü bezi veya tahtasından açılan bir delikten huni ile yemliğin doldurulması arıların üşütülmesini önler.Gezginci arıların en çok kullandığı çeşittir.Kovan üzeri ürkü tahtası ortasındaki delik üzerine konulan yassı yemlikler,iç kenarlarına çıta çakılarak yükseltilmiş kapaklar altına konulabileceği gibi ,ballıkları boş olarak koymak suretiyle de kullanılabilir.Arı ailesinin üst tarafı en sıcak yer olduğundan bu tip yemliklerden şurup alımı kolaylaşır.Bunların tek dezavantajı her defasında kovan kapaklarını açıp kapamak külfettir.Uçma deliğinden verilinde ise bu külfet yoktur.Yekpare örtü tahtasının yanlarına ve ortasına çıta çakıp yapılan yemliklerde ucuz ve kullanışlıdır.

BAL BIÇAĞI
Bal bıçakları iyi cins nikelajlı çelikten 20-25 cm. uzunluktaki bıçak kısmının altı düz ,üst kısmı balık sırtı gibi iki yana meyil vermiş ,sapı elde çok rahat kullanılabilecek bir şekilde yapılmıştır.Bal süzme makin asından geçirilecek olan üzeri sırlı ballı çerçevelerin sırrını bozmaya ve ilkel kovanlarda bal sağımı ile fenni kovana aktarma yaparken kullanılır.Bal sırrını petek gözlerini zedelemeden kolayca sıyırabilmesi için sıcak su içinde ısıtılmış olması gerekir.Elektrikle ısıtılan bal bıçağı da Avrupa da satılmaktadır.

SIR TARAĞI
Bal bıçağı gibi petek sırlarını bozmada kullanılır.Çok daha pratiktir.Petek gözlerini biraz yırtması gibi dezavantajı varsa da,bıçak gibi ısıtılma külfetinin olmaması ve bıçakla yapılan sır bozmada bala azda olsa su kaçma sakıncası olmaması nedeni ile tarakla bozularak elde edilmiş ballar daha makbul ve muteber sayılır.Bıçak veya tarak petek gözlerindeki balın santrifüj kuvvetiyle dışarı çıkarılabilmesi için kullanılması gereken birer gereç olup,normal bıçaklarla bu işin yapılmasına çalışmak faydadan çok ziyan getirir.

ANA ARI IZGARASI
Ana ızgarası 4,2 mm. genişliğinde uzunlamasına delinmiş çinko levhalar veya yine aynı aralıkta yan yana dizilmiş yuvarlak sert tellerden yapılır.Aynı ölçülerde plastik tende ana arı ızgarası piyasada bulunmaktadır.Arıların kanatlarını zedelediği için ,da kolay kullanılışına rağmen çinkodan yapılanlar makbul sayılmazlar.Bunun iyiliği iki kat arasına konulduğunda üst katın rahat oturması ve yanlarda boşluk kalmamasıdır.Tel ızgaralarda bunu telafi için ızgara çevresine çıtalardan bir kuşak geçirilir.Ana ızgarasından yalnız işçi arılar geçebilir .Ana arı ve erkek arı geçemez .Bu nedenle daha ziyade petekli bal satacak veya seksiyon balları elde edecek arıcılar tarafından kullanılır.Çünkü ana arının petek gözlerine yumurta bırakıp yavru yetişen gözler siyahlandığı gibi ,erkek arıların petekler üzerinde kalması,gezmesi de petekleri siyahlandırır.

ANA ARI KAFESİ
Yetim kovanlara ana arı vermekte kullanıldığı gibi geçici bir süre için ana arıyı saklamak veya posta ile başka yerlere nakletmede kullanılır.Anasız kovanlara verirken hedef,bu kafes içinde bulunan ana arıya kovandaki arı ailesinin kokusunun sinerek anayı öldürmelerine meydan verilmemesine dayanır.Pek çok çeşitleri vardır.İki çerçeve arasına açmak için büyük bir kibrit kutusu şeklinde olduğu gibi ,doğrudan doğruya gümeçler üzerinde ana ve birkaç işçiyi hapseden gümece sokulmak suretiyle kullanılanlarında vardır.Sert elek tellerinin yanlarını kıvırmak suretiyle de yapılabilir.

EŞEK ARISI KAPANI
Zayıf kovanlarda ballara musallat olan eşek arılarının yakalanıp imhasında kullanılan bu kapanlar dikdörtgen prizma şeklinde yapılmış dört tarafına sinek teli geçirilmiş bir kafesten ibarettir. Huni şeklinde uç tarafı kertikli bir teneke parçasının iki veya dört yüzüne geçirilmesi ve asmak için bir tutamak yapılması ile tamamlanmıştır.Eşek arılarının cezbetmek için ortasından sarkıtılan bir çengele et,balık,ciğer gibi yiyeceklerden bir parça tutturulur.Bunu yemek için giren arı bir daha çıkamaz.Hep içerde kalırlar.Doldukça suya bastırılarak öldürülen arılar çıkarılır,tekrar kullanılır.

POLEN KAPANI
Kovan uçma deliğinin veya iki gövde arasına açılan bir aralığın önüne monte edilen tahtadan yapılmış bu kutucuğun bir tarafından diğer ucuna kadar sokulabilen plastik bir plak vardır.
Arının arka bacaklarındaki sepetçiklerinde getirdikleri poleni bu deliklerden içeri girerken sıyrılıp aşağı düşerek ;3 mm. Genişlikte örülmüş kafes telinin alt tarafına yerleştirilmiş depoya veya plastik kutucuklara toplanırlar.
Son senelerde fenni kovanların dip tahtasında sabit olan polen kapanları da yapılmaktadır.
Arıcı her gün toplamış olduğu polenleri derleyerek 1-2 günden fazla kesinlikle bekletmeyerek hemen özel kurutma araçları veya temiz tahtalar üzerine sererek gölge bir yerde % 5 den daha çok su kalmayacak şekilde kurutulduktan sonra ağzı sıkıca kapalı plastik torba veya kavanozlarda saklar.Taze halde bala karıştırılarak ta tüketilebilir.Bu taktirde mutlaka buzdolabında saklanması gerekir.
Polen kapanları ve tipleri konusunda Sayın Enver ÖDER'in “bal arılarının beslenmesi” adlı yapıtının 203-207 sayfalarına bakılmasını önemle öneririz.

BAL MUMU ERİTME İBRİĞİ
Suni peteklerin çerçeve üst çıtasındaki yarıklara kaynatılmasında veya seksiyon çerçevelerin içine peteğin yerleştirilmesinde işe yarar.Balmumunun çabuk soğuyup katılaşmaması için çift çıdarlı yapılmıştır.Bu cidarın arsına su doldurulduğundan balmumu çabuk soğumaz ve hem de balmumunu benmari usulü eritilmiş olur.

ÇERÇEVE BİZİ
Sağlam bir sap ucuna uç tarafı sivri sağlam çelik bir tahta delicidir.Çerçeve yan çıtasına çerçeve telini geçirmek için delmeye yarar.Amatörce birkaç kovan için kullanılabilirside büyük çapta arıcılık yapanların matkap makin ası kullanması gerekir.

ÇERÇEVE TELİ
0.26 ‘ lık galvanizli teller muhtelif ağırlıklarda kelep şeklinde satıldığı gibi,muhtelif boyda ağaç ve plastik makaralara sarılmış olar akta satılır.Tellerin çok sağlam olması gerekir ki; çerçeve gerildiğinde kopmasın ve sonradan esneyerek gevşemesin.Sağlam olmayan tellerin saz teli gibi sert ve gergin bağlanması olanağı zayıftır.Ballı petekli çerçeveler bal süzme makinelerinden geçirilirken iyi tellenmemiş çerçeveler ortasından yarılarak peteklerin bozulmasına ve arıcının en büyük sermayesi olan kabartılmış peteklerin kaybına sebep olabilir.Her arıcının yedekte bulundurması gereken bu tellerin paslanmaması için kuru bir yerde ve nem geçirmez kağıt veya plastik torbalar içinde saklanması gerekir.Elektrik tellerinden sıyrılan bakır telleri kullanmak doğru değildir.

BAL SÜZME MAKİNASI
Galvaniz saç ve paslanmaz çelikten yapılmış bir kazan içinde çerçevelerin yerleştirildiği 2-6 kafes ile bunu çevirmeye yarayan dişli tertibatına bağlı ortası milli bir makinedir.
Fenni arıcılıkta,süzme bal üretecek olanların edinmeleri gereken en kıymetli ve pahalı bir alettir.Kafesler genellikle Dadan çerçevelerine göre 30x44 veya langstrot çerçevelerinin 25x44 çok rahatlıkla girebileceği boyutlardadır.
Ballı peteklerin sırları bıçak veya tarak ile sıyrıldıktan sonra bu sızdırma makinelerinin kafeslerine yerleştirilir.Dişli çarklara bağlı kolun çevrilmesi ile dönen kasnaklarda bulunan peteklerin hücrelerindeki bal , santifuj kuvvetiyle kazan cidarına atılır.Burada sızarak kazanda toplanan bal,kazanın altındaki özel bal muslukları ile boşaltılır.
Bu makinelerin elektrikle çalışanları ve 40. adet çerçeve alanları da vardır ki bunlara Radial süzme makineleri denir.ARICILIKTA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

 A- Arı Kovanları Ve Özellikleri

1. Modern Kovanlar

Bugün dünyanın pek çok yerinde ve ülkemizde içerisinde hareketli çerçevelerin bulunduğu standart çerçeveli modern arı kovanları kullanılmaktadır. Langstroth ve Dadant olmak üzere iki tip modern kovan bulunmasına karşın ülkemizde ve dünyada Langstroth tipi kovanlar daha sık görülür. Her iki kovanda da sistem aynı olup sadece ölçüler farklıdır. Modern kovanlar teknik arıcılıkta diğer kovan tiplerine göre büyük avantaj ve yarar sağlarlar. Modern kovanların yararları ve üstünlükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

* Çerçeveli kovanın bütün parçalarının hareketli olması nedeniyle çıkarıp tamir etmek ve yenilemek mümkündür.

* İlkel kovanlara göre sağlam ve uzun ömürlüdür.

* Bu tip kovanlarda bilinen bütün arıcılık teknikleri rahatlıkla uygulanabilir.

* Koloniler istenildiği zaman bala veya diğer arı ürünleri üretimine yönlendirilebilir.

* İstenilen şekilde ve istenildiği zaman besleme yapılabilir.

* Her türlü hastalık ve zararlılar ile istenilen şekilde mücadele edilebilir.

* Ana arı yakından görülebilir ve gerektiğinde yenilenebilir.

* İstenildiği zaman bal hasadı yapılabilir.

* Gezginci arıcılık yapmak için idealdir.

 

2. Modern Kovanının Başlıca Parçaları

Kovan Dip Tahtası  : Kovanın en altında bulunan parçasıdır. Dip tahtası sabit olmamalı, gerektiğinde kolayca çıkarılabilmelidir. Ancak ülkemizde geniş ölçüde gezginci arıcılık yapıldığı için dip tahtası sabit olarak yapılmaktadır. Uçuş tahtası dip tahtası boyunca menteşeli ve kapanacak şekilde yapılmaktadır. Uçuş tahtası, kovan bekçiliği yapan arılar için bir nöbet tutma yeri ve kovanın havalandırılması sırasında kanat çırparak kovana hava pompalayan arılar için durak yeridir. Aynı zamanda bu tahta arıların kovana giriş çıkışlarını kolaylaştırır.

Kuluçkalık :   Kuluçkalık, dip tahtası üzerine yerleştirilen ve ön alt kısımda uçuş deliği bulunan kovanın ana parçasıdır. Adından da anlaşıldığı üzere kuluçkalık arıların yavru yetiştirdiği bölümdür. Kuluçkalık aynı zamanda arıların kışladıkları ve kışlık gıda stoğunun yapıldığı kısımdır.

Ballık : Kovan içerisinde arı mevcudunun artıp kuluçkalığa sığmaz hale geldiği zaman kuluçkalık üzerine yerleştirilen kattır. Hasat edilecek balın hemen hemen tamamı bu katlardan alınır. Ana arı yumurtlamak için kuluçkalıkta boş yer bulamadığı zaman yumurtlamasını ballıklarda da sürdürür.

Çerçeveler  : Kuluçkalık ve ballık içinde yan yana yerleştirilen ve temel petek takılarak arıların iş ve zamandan tasarruf sağlamalarını ve bunun sonucu daha üretken olmalarını imkan veren kovan kısımlarıdır.

Örtü Tahtası : Kovan kapağı altına yerleştirilen iç kapak durumundadır. Örtü tahtası 2-4 parçalı veya yekpare tek parça olarak yapılabilmektedir. Gezginci arıcılık yönünden tek parça olması daha uygundur.

Kovan Kapağı : Yukarıda sayılan bütün kovan parçalarının ve arıların koruyucusudur. Düz veya geriye meyilli olabilir. Kovan içerisine yağmur ve kar sularının girmesini önler. Özellikle gezginci arıcılık yapılması halinde kovan kapağının ön ve arka kısımlarında havalandırma deliklerinin olması gereklidir.

B- Diğer Arıcılık Malzemeleri

Arıcı Körüğü : Arıcının koloni kontrolleri sırasında sürekli olarak kullandığı, arıları  sakinleştirip zararsız hale getirdiği ve rahat bir çalışma ortamı oluşturmada kullandığı bir alettir. Körük genelde silindirik yapıda olup duman verici maddelerin yakıldığı depo (kazan) kısmı, hava pompalayarak yanmayı kolaylaştıran ve çıkan dumanı üfleyen körük kısmı ile dumanın püskürtüldüğü huni şeklindeki ağız kısmı olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Körük içerisinde marangoz talaşı, çürümüş ağaç kökü ve saman gibi maddeler yakılabilir. Yakılacak malzeme bal ve balmumunda koku bırakmamalıdır. Bu durum özellikle bal hasadı sırasında daha da önem kazanmaktadır.

Arıcı Maskesi : Arıcının baş ve boyun kısımlarını arılardan koruyan, yüze gelen kısmı ince tül veya telden yapılmış şapka gibi giyilebilen bir başlıktır. Maske görüşü engellememeli ve arıcıyı bunaltmayacak şekilde hafif ve aynı zamanda dayanıklı olmalıdır. Sadece insanın baş kısmını veya vücudun belden yukarısını koruyan ya da tulum şeklinde giyilebilen tipleri bulunmaktadır.

 

Eldiven : İnce deriden veya kauçuktan yapılmış olup bazılarında dirseğe veya bileğin üst kısmına kadar örten bez kısmı bulunur. Eldiven genellikle yeni arıcılığa başlayanlar tarafından sıkça kullanılmakta olup parmak hareketlerini kısıtladığı için deneyimli ve usta arıcılar tarafından pek kullanılmaz.

El Demiri : El demiri çok basit yapılı ve küçük bir demir parçası olmasına karşılık oldukça işe yarayan ve çok kullanılan bir alettir. El demiri örtü tahtalarını kaldırmada, çerçeve çıkarmada, bal mumu, propolis veya diğer artıkları kazıyıp temizlemede ve kovan gövdelerini birbirinden ayırmada kullanılır.

Temel Petek : Bal üretimini artırmak ve arıların petek yapımını kolaylaştırmak için çerçeve teli ve mahmuz yardımıyla çerçevelere sabitleştirilen, işçi arı gözü basılı ve saf bal mumundan yapılmış ince mum levhasıdır.

Mahmuz : Temel peteklerin çerçeve tellerine sabitlenmesi sırasında kullanılır. Bir sap ve buna bağlı dişli bir tekerlekten ibaret olup dişlerin içi tel üzerinde yürümeyi sağlayacak biçimde oyuktur.

Biz : Temel petek telinin çerçevelere takılması için çerçevelerin yan çıtalarında delik açılması sırasında kullanılır.

Bal Bıçağı ve Sır Tarağı :   Bal süzme işlemi sırasında sırlı peteklerin sırlarını açmak için kullanılır. Sırları açma sırasında petek gözlerinin bozulmamasına dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerde sır alma işlemi otomatik sır alma makinesi ile yapılmakta olup iş gücünden önemli ölçüde  tasarruf sağlanmaktadır.

Çerçeve Teli : Çerçevelere takılan temel peteklerin daha sağlam olarak tutturulması için çerçevelerin yan çıtaları arasına gerilen ince paslanmaz ve yumuşak teldir.

Bölme Tahtası : Zayıf arı ailelerinde kovandaki arılı ve yavrulu çerçeveleri bir tarafa sıkıştırdıktan sonra son çerçevenin yanına konulan düz bir tahtadır. Bölme tahtası kovan içi hacmini daraltarak kuluçkalıkta gerekli sıcaklığın sağlanmasını ve korunmasını kolaylaştırır.

Ana Arı Izgarası :    Kuluçkalık ile ballık arasına yerleştirilerek ana arının ballıklara geçişini engelleyen metalden yapılmış ızgaradır. Ana arı ızgarasının aralıklarından işçi arılar geçiş yapabilirken ana arı ve erkek arılar geçemezler. Genellikle kaliteli petekli bal üretmek amacıyla kullanılır.

Ana Arı Kafesleri :   Ana arısız kalmış veya verimsiz, sakat, yaşlı ana arıya sahip kolonilere  yeni bir ana arı vermek ya da ana arıları bir yerden bir yere nakletmek için kullanılan, çok değişik tipleri bulunan özel kafeslerdir. 

Yemlik : Kolonilere katı veya sulu yemlerle besleme yapmak için kullanılan çinko, plastik, ahşap ve fiberglas gibi çeşitli malzemelerden ve değişik tiplerde yapılan kaplardır.

Polen Kapanı : Arıların bol polen topladıkları dönemlerde kovan uçuş deliğine ya da kovan tabanına monte edilerek işçi arıların getirdikleri çiçek tozu kümelerini toplamaya yarayan bir tuzaktır. Son yıllarda arı nakilleri sırasında havalandırma penceresi olarak da kullanılabilen kovan tabanına monte edilen tipleri daha sık kullanılmakta ve önerilmektedir.

Bal Süzme Makinesi : Santrifüj makinesi olarak da adlandırılan bal süzme makinesi, sırları alınmış peteklerden balı çıkarmak için kullanılır. El veya elektrikle çalışan ve devir sayısı ayarlanabilen modern tipleri de mevcuttur. Galvanizli saç veya çinkodan yapılan silindirik biçimdeki bal süzme makinelerinin silindirik muhafaza kısmı , bu kısım içinde çerçeve konulacak özel yuvalar ve bu yuva takımının bağlı olduğu düzeni döndürmeye yarayan dişli bir çevirme mekanizmasından ibarettir. 

Bal Dinlendirme Kapları :  Elde edilen süzme balın, içinde bir süre tutularak dinlendirildiği, bal içindeki mum kırıntılarının ve hava kabarcıklarının üste çıkarak balın arındırıldığı kaplardır.

 

Backgrounds From FreeGlitters.Com