BİZİMVEBSİTEMİZ

PETSUNİ EK

PETSUNİ EK

SUNİ PETEK NEDİR?
Elimize içinde bal,polen,yavru olmayan boş,kuru bir petek parçasını alıp ta; her iki yüzündeki gözenekleri bir bıçakla kazıdığımız zaman ,ora kısmında düz,kazınan gözlerin temelini içeren bir plaka kalır ki ; buna suni petek denir.
Özel petek makinelerinde veya kalıplarında bunun aynı şeklinin saf bal mumundan yapılmış olanına halkımız suni petek,dalak, pita , rapka ,yapay petek,temel petek, list vs. gibi isimler verirler.Suni petek fenni arıcılığın ayrılmaz bir parçasıdır.Suni petek kullanılmadan fenni arıcılık yapılmaz ve çok ürün alınmaz.
Suni petek ; çerçevelere 3-4 sıra ( tam ortasından) ince galvanizli teller geçirilerek ,mahmuz,eritilmiş bal mumu veya mercimekten büyük nohuttan ufak mum parçaları yardımı ile çerçevelere sıkınca tutturularak fenni kovanlarda kullanılır.

SUNİ PETEK KULLANMANIN ÖNEMİ VE FAYDASI
Fenni kovanlarda çerçevelere petek takılmadığı taktirde ,arılar kendi inisiyatiflerine göre petek yapacaklarından çerçeveler kovanlardan çıkarılmaz.Fenni arıcılığın baş şartı olan çerçeveleri çıkarmak ,koymak,tetkik etmek özelliği yok olur.Bu ilkel arıcılıktan da daha ilkel ,daha kötü ,daha zor ve çok daha verimsiz bir arıcılık olur.Çerçevelere suni petek takıldığında ise,arılar çerçeveye takılı bu temel üzerine kabartarak petek yapacaklarından,her türlü bakım,muayene ve bal hasadında bu çerçeveler kolaylıkla çıkarılabilir ve yine kovanlara koyulabilir.

BİR KOVANA NEKADAR SUNİ PETEK GEREKİR
Kovandaki her çerçeveye bir plaka suni petek gerekli olduğuna göre kovanınızdaki çerçeve adetine göre hesaplanır.İlk başlangıçta .Daha sonraları kovanın kuluçkalık kısmında noksan olanlara ,ballık için kullanılacak miktarı hesaplanır.Kuluçkalıkta kullanılacak petekler her zaman tam olarak kullanılır.Ballık kısımlarında gerekirse yarım,dörtte bir veya daha ensiz,başlangıç kullanılabilir . Suni petekler kilo olarak satılır.Ölçülerine göre sayı değişeceği gibi ,ince ve kalınlığına göre de kiloya giren sayı değişebilir.Arıcı ortalama olarak bu sayıyı Dadan çerçevesi olan 27x42 ölçüsü için 8-12 , Langstrot kovanı çerçevesi olan 22x42 için 12-17 olarak hesaplanmalıdır.

SUNİ PETEK KULLANMADAN ÇERÇEVELİ KOVANLA ARICILIK YAPILABİLİRMİ
Suni petek fenni arıcılığın en önemli ve değerli ayrılmaz bir unsurudur.Ne var ki bazı süzme baldan hoşlanmayıp,tabi petekli kara kovan balı yemek eğiminde olan kimseler ile,seçkin müşterilerine suni peteksiz ve telsiz balları ilkel kovanlardan değil de çerçeveli kovanlarda üretip yüksek fiyat' la satmak düşüncesinde olan Avrupalı üreticiler ,dar ve derin çerçeveli kovanlar yaparak,çerçeve üst çıtasına birkaç milimetrelik başlangıç yapıp arılara yol göstermektedirler.Çerçevelere tel takmamaktadırlar.Arılar üstten aşağı petek yaparken,dar ve derin çerçevelerin yan çıtalarına petekleri tutturduklarından ,üsten aşağı fazla bir ağırlık olmadığından ballı petekler uzayıp kırılmamaktadırlar.Genellikle oğul arıları da ilk etapta erkek arı gözü değil işçi arı gözleri yaptıklarından temelin işçi gözü olması şartı da gerekmemektedir.Arılarda külahsı(Konik) sepet kovanlarda olduğu gibi bu tip derin kovanlarda kışı da çok daha emniyetli geçirdiği iddiasındadır.Havalar soğudukça aile konik sepetlerde olduğu gibi uçma deliğinden uzaklaşarak yukarıdaki sıcaklığa doğru tedricen yükselmektedirler.Amerika da çok kullanılan 42 cm. derinlik ve l6.5 cm. eninde Danzenbecker tipi 10-20 çerçeveli yatık kovanlar buna örnektir.Dar ve derin çerçeveli kovanların tek sakıncası;çerçevelerin muayenesinde kovanlardan çıkarılmasının biraz daha güç olması ve yan çıtaların yapımında biraz daha itina gösterilmesi.ile kurutulmuş kayın çıralı çam gibi sağlam ve eğrilmeyen keresteden yapılmasıdır.

 

 

Backgrounds From FreeGlitters.Com