BİZİMVEBSİTEMİZ

Arı Biti

ARI BİTİ

Pireden biraz daha kısa ve yuvarlak, kestane renkli, altı ayaklı yengeç gibi her yana hareket edebilen, ayakları çengelli bir bittir.

Arıların sırtına ve göğüslerine yapışarak onların ağızlarından çalabildikleri ballarla beslenirler. Bu parazit özellikle zayıf arı aileleri ve ana arıya musallat olur. Arı biti arı sütünü çok sever. Arıların besin alış-verişini taklit ederek genç işçi arılardan salgıladıkları arı sütünü çalar.

Bazen bir ana üzerinde 5-10 tanesi birden bulunur ve onu işinden alıkoyacak kadar rahatsız eder. Dişi arı biti yumurtalarını bal sırları içine bırakır. Larva aşamasına gelen bit peteklerde kanallar açarak tahribat yapar.

En iyi korunma yöntemi kovanı sürekli kuvvetli tutmaktır. Varroa ile mücadelede kullanılan ilaçlar uygun dozlarda arı biti ile mücadelede de kullanılabilirler. 

ARININ ÜZERİNDE FAZLADAN BİR YÜK: ARI BİTİ


GARİP «arı bitleri» (Braulidae) ailesinde, bilinen yalnız bir tek tür vardır: Kahvemsi ve kıllı minik arı biti {Braula coeca). Bu sinek kanatsızdır: Kanatlan kullanılmaya kullanılmaya kaybolmuş olsa gerektir. Zira bu sinek arıların asalağıdır. Arı bitleri o kadar ufaktır ki, düzinelercesi bir tek bal arısı'nın sırtında kalarak bir arının üzerinden ötekine geçer ve ağızlarından yiyeceklerini alırlar.
Larvaları da peteğin içine gömülerek balla veya pollenle veya ikisinin karışımıyla beslenirler. Orta Avrupa ile Akdeniz ülkelerinde yaygın olan arı biti dünyanın, arı beslenen birçok kısımlarına yayılmıştır. Bu bakımdan arı yetiştiricilerinin başlıca düşmanlarından biri de arı bitleridir. Bu bitler arı kovanlarına büyük zarar verirler

Arı Biti
Pireden biraz daha kısa ve yuvarlak, kestane renkli, altı ayaklı yengeç gibi her yana hareket edebilen, ayakları çengelli bir bittir.

[Resim: bit1.jpg]

Arıların sırtına ve göğüslerine yapışarak onların ağızlarından çalabildikleri ballarla beslenirler. Bu parazit özellikle zayıf arı aileleri ve ana arıya musallat olur. Arı biti arı sütünü çok sever. Arıların besin alış-verişini taklit ederek genç işçi arılardan salgıladıkları arı sütünü çalar.

[Resim: bit2.jpg]

Bazen bir ana üzerinde 5-10 tanesi birden bulunur ve onu işinden alıkoyacak kadar rahatsız eder. Dişi arı biti yumurtalarını bal sırları içine bırakır. Larva aşamasına gelen bit peteklerde kanallar açarak tahribat yapar.

[Resim: bit3.jpg]

En iyi korunma yöntemi kovanı sürekli kuvvetli tutmaktır. Varroa ile mücadelede kullanılan ilaçlar uygun dozlarda arı biti ile mücadelede de kullanılabilirler.