BİZİMVEBSİTEMİZ

Anasız Kovan Birleştirilmesi

anasını kaybeten koloni
uğultu vererek kendini fark ettirdiğinde güneşli bir gün kovan açılır ve kontrol edilir,ana arı durumunun
olmadığı netleştiği zaman,akşama doğru tek katlı yapay bölme yaptığımız genç kolonilerden birini alıyoruz ve anası olmayan kovanın katın üzerine bir gazete sererek ve gazetenin bir kaç yerine bıcak ile çizerek analı kovanı üzerine koyuyoruz,çizdiğimiz gazetenin arasından arılar birbirlerine alışarak
bütünleşme oluyor gazeteyi parçalayarak kovan önüne atıldığında birleşme gerçekleşmiş oluyor.
Böyle birleşmelerde koku kullanılmıyor,arılarda kırılma olmuyor.

Bir secenek daha var onuda yazayım,anasız koloni uzun süre anasız kaldığında işci arılar
yumurta atmaya başlarlar böyle kolonilere ana arı vermiyoruz,genç koloniler ile birleştirmiyoruz,
uzak bir yere kovan götürülüp içindeki bütün arıları dışarıya silkeliyoruz,işci arılar uçarak diğer kovanlara dağılıyorlar,uzakta kalan yalancı ana ise uçamadığından silkelenen yerde kalıyor,ayrıca diğer kovanlar böyle yalancı anaları içeri almıyorlar.

Bir de döl kesesinde dölü biten ana arılar erkek yavru ürettiğinden işci arılarda uğultu duyulmaz
koloni gayet normal çalışır hatta polen bile getirirler,buna benzer kolonilerde işci arı gözlerine
bakılır göz kapakları düz ve aynı hizada değil ise,çıtalarda bütününde kabarmış erkek gözleri var ise
ana arı bulunur ve imha edilir,yerine yukarda belirttiğim gibi gazeteyle anası genç bir koloni ile
birleştirilir.

Umarım siz ve sizin durumda olanların işine yarar. Ben öncelikle birleştireceğim kovanın anasız olduğundan emin olduktan sonra, analı kovandaki anaarıyı kesinlikle kafese alıyorum. Arılar ilk etapta anaarıya sataşabiliyor, kafesten anaarıyı arıların çıkarması ise en az 3-4 gün sürmekte. Bu kadar uzun sürede kovanlar birleştirildiğinde kavga dövüş kalmıyor. Kafesteki anaarıda sorunsuz korunmuş olmakta.

En garantili yöntemlerden birisi , katlı ve arada gazeteli birleştirmedir. Bizimle ters olanı ise, biz analı kovanı aşağıda tutuyoruz, Almanya da anaarılı kovan üstte oluyormuş. Ayrıcada , sordum neden diye bizim kovanların altı çıkıyor onun için dedi.

Kokuyla da analı ve anasız koloni birleştirilir. Gene anaarıyı kafeslemekte fayda vardır.
 Koku işinde bazı sakıncalar var birisi geçen hafta başıma geldi. Bir kutunun anasını aldım, kalan arısını başka analı bir anaarı kutusuyla birleştirdim. Birleştirme işini de koku olarak soğan doğramıştım.::((

Soğan kokusu kalabalık arılıkta tehlikeli. Neden derseniz, soğan koktuğu müddetçe dışardan gelenleri içerdekiler ayırt edemiyor. Bu durumda yağmalanmayı da fark edemiyor. Çok güçlü anaarı kutularımdan birisi bir hafta bu şekilde yağmaladı. Hafta sonu gittiğimde tüm arıların hareketsiz ve petek gözlerine kafalarını sokmuş olduklarını gördüm. Arılar belki uyuşuktur ölmemiştir diye ısıttım filan ama nafileydi. İçerdeki yiyeceği kutunun bitirmesi imkansızdı, hem bal stoku vardı, hem  de koyu şurup vermiştim. Bunu da diğer arıcı arkadaşlar dikkate alsınlar. Ben arılıkta olsaydım bu kutu sönmezdi, gezerken arılıkta neler olduğunu gözlemleyiniz. Bir yerde hareket varsa buraya gelen arı nerden geliyor, çıkan arı nereye gidiyor bakınız.

Kokularla alakalı, varroa için kullanılan kokulu maddelerde yağma yaptırır buna çok dikkat edilmeli. Yağma erken ilk bahar ile sonbaharda çok olur. Konu anasız kovanların birleştirilmesiydi, nerelere geldik.