BİZİMVEBSİTEMİZ

YERLİ KOVANDAN BAL ÇIKARMAK

Yerli kovanlardan bal çıkarmak


Balı çıkarılacak kovanlar iyice tütsülenip de arılar vızıldamağa başladıktan sonra yeniden yerinden kaldırılır ve yerine başka bir boş kovan bırakılır. Boş kovana dışarıdan gelen arılar toplanır. Balı alınacak kovanın arıları dahi yavaşça başka bir ikinci boş kovana almak icap eder. Ballı kovanda kalan anlann diğer kovana geçirmek için ballı kovan kuvvetlice tütsülenir ve altı üstüne çevrilir. Tepesi üstüne gelen kovanın üzerine ballı kovanın anlarını alacak kovan konduktan sonra alttaki kovana üstünden yukanya doğru iki değnekle vurularak arılar yukan ki kovana geçirilir. Değnekler kovana çabuk çabuk ve hızlı hızlı vurulmalıdır. Vızıldamakta olan arılar diğer kovana pek çabuk geçerler. Geçip geçmedikleri iki kovanın aralığından bakılacak olur ise anlaşılır.
Anların hepsi on beş dakikada bir kovandan öbürüne geçmiş bulunmalıdırlar. Anların vızıltısı yukan ki kovanda işitilmekte ve kovanların birleştiği yerdeki aralıktan bakıldığında arıların arkası kesildiği görülecek olur ise balı alınacak kovanda arı kalmadığı anlaşılır. Anların bulunduğu kovan vakit geçirilmeyip hemen bir tahta tabla üzerine konarak bir tarafa bırakılır. Tersine çevrilmiş bir iskemle üzerinde bulunan kovanın içinde hiç arı bulunmayacağından uzun bir bıçak ile kömeçler çıkarılmağa başlanır. Yalnız kovanda bulunan arı yumurtalı ve arı kurtlu peteklere el sürülmez. Kovandan fazla bal alındıktan sonra hem balı alınan hem de içine arıları koyduğumuz karanlığa götürülerek eski yerine konur. İçine arıları aldığımız ikinci kovan şiddetle silkelenerek içindeki arılar balı alınan kovanın önüne düşürülür ve boş kalan kovan eski kovanın üzerine geçirilir. Yere düşen arılar biraz zaman sonra eski kovanlarına girerler ve yeniden petekleri yapmağa ve bal taşımaya başlarlar. Önce balı kovanın yerine koyduğumuz kovana toplanan arılar dahi eski kovanın önüne silkelenerek arılar eski yerlerine giderler. Bu usul ile eski kovanlarından bal çıkarılacağı zaman kovan bozma işini mutlaka kapalı bir yerde yapmalıdır.
Backgrounds From FreeGlitters.Com