BİZİMVEBSİTEMİZ

SONBAHAR BESLEMESİ

SONBAHAR BESLEMESİ

 

Değerli arıcılar
Biz arı profosoru değiliz
Biz amatör arıcılarız
Karşılaştığımız olayları anlatıyoruz
Bu nedenle bal sağımından sonra
Ortaya her yıl olduğu gibi
Gene besleme kargaşası çıkıyor
Geçen yıl kışın arıları kekle beslma yapılmaz diye
İlim adamları uyarmıştı
Bir kısım arıcılarımız dinlemedi keki yiyen arılar
suya hucum etti soğuktan arılar felç oldu öldüler
sonuç hursan oldu tabi
asla arılarımıza zarar gelsin istemeyiz
şimdi gene aynı yere geldik
burada acemi arıcı olarak gözlemlerimi yazacağım

planımız şöyleydi

İLKBAHARDA
*************
ÖNCE KEK
SONRA ŞERBET

SONBAHARDA
***************
ÖNCE ŞERBET
SONRA KEK


Bu plana uyarsak başımız ağırmaz
Ben yıllardır bu planı uyguluyorum
Ve başarılı oldum
Karar sizindir
Ayçiçeği ile kışlatacak arıclarımız ise
Sizin için en iyisi ayçiçeği balı yanında kışın şekerle beslemedir
Şeker kışın baldan daha iyi kışlama sağlar
Şeker bilindiği gibi (takoz şeker) dediğimiz satılan mamullerdir
Diğer konuda varoa ilaçlamasıdır
Varoa ilaçlaması bilindiği gibi yavrusuz dönemde yapılmaktadır
En etkili zaman mart ayıdır
Varoa arının direk üzerindedir
Şu an
Varoa ilaçlaması için zaman henüz erkendir

ŞU AN YAPILACAK EN İYİ İŞ ŞERBETLEMEDİR

polen yokluğundan dolayı kek verilmektedir
şu anda
doğada az da olsa polen mevcuttur
KEK DAHA SONRA verilmelidir
kek
Şerbetlemenin bittiği zamanda verilmelidir
gene hatırlatalım
Karar gene sizindir
bizden hatırlatması

 

Kış Bakımı

SONBAHAR ÇALIŞMALARI

    Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte artık arıları kış düzenine geçirme zamanı yaklaşmış demektir. Sonbaharda alacağımız basit önlemler arı kolonisinin kışı emniyetli bir şekilde geçirmesini sağlar. Sonbaharda güçlü olan bir arı ailesi ilkbahara da güçlü olarak çıkar.
 

Arazideki bal kaynaklarının kesilmesiyle birlikte ana arının yumurtlaması da yavaşlar. Bal hasadıyla birlikte nüfusu azalan arı kolonisi ballıktan kuluçkalığa iner. Sonbaharda yapılması gereken işler sırasıyla şunlardır:

a) Yiyecek durumunun kontrolü. Yaklaşık 15-20 kg balı olan bir kovan o kışı sönmeden geçirebilir, bu yüzden kışlık bal stoku eksik olan arılara muhakkak diğer kovanlardan aldığımız ballı çerçeveler verilmelidir. Eğer bal var ama henüz petekler sırlanmamışsa, arılara bal şerbeti vererek bu petekleri sırlamaları sağlanmalıdır. Çünkü sırlanmamış petek içindeki bal zamanla ekşir.

b) Arı miktarının kontrolü. Güçlü olan kovan kış şartlarına daha kolay dayanabileceğinden, arı sayısı çok az olan kovanlar birleştirilmelidir. Çok güçlü olmamakla birlikte arı sayısı çok olan kovanlara ise muhakkak teşvik şuruplaması yapılmalıdır. Verilen şurup sayesinde Anaarı yeniden yumurtlamaya başlar ve kovandaki arı sayısı artar. Ayrıca kovan nüfusu gençleştiği için ilkbahar mevsimine daha çok arı kalır. Normalde 7-8 çerçeve arısı olan kovan o kışı rahatlıkla geçirebilir. 5-6 çerçevesi olan kovanlar için teşvik şuruplaması muhakkak yapılmalıdır.

c) Ana arının kontrolü. Ana arının durumu muhakkak kontrol edilerek hastalıklı, yaşlı ya da bir şekilde sakat kalmış ana arılar muhakkak değiştirilmelidir. Bu mevsimde değiştirme imkanı yoksa bu tür kovanlar anası sağlam ama nüfusu az olan kovanlarla birleştirilmelidir. Anası kışın ölen koloni birliğini sağlayamaz ve dağılır.

d) Kovanın fiziki kontrolü. Kovan yapısı kontrol edilerek sonbahardaki şiddetli yağmurlara ya da kış şartlarına karşı oluşabilecek problemler çözülmelidir. Özellikle yağan şiddetli yağmurlar kovanın içine sızması durumunda rutubet ve küf yaparak arının sönmesine neden olur. Problemli olan kovanlar ve kovan kapakları sağlamlaştırılmalıdır. Ayrıca arılıkta kovanların kışı daha emniyetle geçirecekleri önlemler alınmalıdır.

e) Üst örtüsü kontrolü. Kovan üst örtüsünün kovan içindeki fazla rutubeti alacak şekilde olması gerekir. Bunun için petek çerçevelerinin üzerine bez örtülmesi önerilir. Bu bezin üzerine ise kağıt parçaları ve temiz ot demetleri konabilir. Naylon ve plastik şeyler koymak kesinlikle doğru değildir, çünkü bu tür malzemeler kovaniçinin rutubetlenmesine neden olur.

f) Kovan bölme tahtası. Eğer kovan içinde arıların işgal etmediği çerçeveler varsa bunları muhakkak almak gerekir. Daha sonra kovan iç hacmin daraltmak için çerçeveyle boşluk arasına bir bölme tahtası konur. Bölme tahtasının boş kalan tarafına ise ot, bez, kağıt gibi malzemelerden yastık yapılırsa iyi bir izolasyon sağlanmış olur ve arılara ısınmaları konusunda yardım etmiş olunur.

g) Fazla ballar. Kuluçkalıktaki fazla balları almak gerekir. Bir kovanın ortalama bal ihtiyacı 15 kg civarındadır. Yani yaklaşık 5-6 çerçevede balı olan arı kışı rahatlıkla geçirebilir. Bütün çerçeveleri bal ile dolu olan kovandaki arılar ısınma konusunda problemle karşılaşırlar.

h) Yağmacılığa karşı önlemler. Yine sonbahar ayları yağmacılık tehlikesinin olduğu aylardır. Yiyeceği yeterli olmayan arılar diğer kovanlara saldırabilir. Ya da arılık arazide kışlayan ama yeterli yiyeceği toplayamayan harami arıların baskınlarına uğrayabilir. Gerekli önlemleri almak gerekir.

ı) Zararlılara karşı önlemler. Kovanlardaki arı miktarı azaldığı için dışarıdan gelecek hastalık ya da diğer zararlılara karşı kovanın direnci azalır. Sonbahar aylarında buna da dikkat etmek gerekir, arıbiti, güve, sarıca arı gibi zararlıların saldırılarına karşı gerekli önlemleri almak gerekir.

KIŞLATMA ÇALIŞMALARI

Kış mevsimiyle birlikte artık arılıktaki faaliyetler sona erer. Arılar kış uykusu düzenine geçerler.

Arılar, kovan içi sıcaklığı 14 oC'a düştüğü zaman bir araya toplanarak kış salkımı oluştururlar. Salkımın merkezindeki sıcaklık 33 oC, dış yüzeyinde ise 6-8 oC olabilmektedir. Arılar bal yiyerek gerekli olan ısıyı üretirler ve ısı arttıkça salkımı genişletirler. Kışın herhangi bir sarsıntı ile kış salkımından düşen arılar tekrar salkıma çıkamaz ve ölürler. Kış salkımının bozulmaması için koloniler kış süresince ve soğuk dönemlerde kesinlikle rahatsız edilmemelidir.

Havaların iyice soğuyup arıların uçuşlarının kesildiği andan itibaren artık arılıkta kış şartlarıyla ilgili gerekli önlemleri almak gerekir.
Mevsim şartlarından etkilenmemeleri için kovanlar yanyana getirilerek üstleri örtülebilir. Fakat bu örtü kesinlikle kovanın havalanmasını engelleyecek şekilde olmamalıdır.

Eğer çevrede propolis kaynakları bolsa arılar giriş deliklerini kendileri daraltırlar. Ama bu yapılmamışsa bir çıta parçasıyla giriş deliğini daraltmak gerekir.

Kovan giriş deliğinin yönü sert ve soğuk esen rüzgarların aksi istikamette olmalıdır. Buna dikkat edilmezse arı kovan içindeki gerekli ısıyı sağlayamaz.

Kovanların yerden 40-50 cm yükseklikte sehpalar üzerine konması en doğru harekettir. Eğer kovanlar doğrudan toprak üzerindeyse, kış mevsimine girmeden önce bunların yer ile temasını kesmek gerekir.

Kovanın üzerine kar yağması herhangi bir probleme yol açmaz. Bilakis kovan soğuğa karşı daha iyi korunur. Ama özellikle çok kar yağdığı günlerde kovan giriş deliklerinin kontrol edilerek açılması gerekir.

Kışın dışarıda kar olup havanın da güneşli olduğu günlerde arı girişine havalandırmayı kesmeyecek şekilde bir tahta parçası koyarak, güneş ışıklarının kovan içine girmesi engellenmelidir. Çünkü böyle havalarda güneş ışıklarını gören arılar kovan dışına çıkmaya teşebbüs ederler. Fakat dışarısı karlı olduğu için uçamayıp telef olurlar. Arıların dışarı çıkması engellenemiyorsa kara konup ölmemeleri için arılığın önüne, kül, saman, ot gibi şeyler yayılmalıdır.
Eğer kışın arılarda gıda azlığı problemi çıkarsa güneşli bir günde şerbet yerine arı kekiyle beslemek gerekir. Şerbet kısa zamanda ekşiyeceğinden arıların ishal olmasına yol açar

SONBAHAR BAKIMI:
................... Sonbahar dönemi kontroller yapılmaya başlandı. Bal mevsimi bitimiyle birlikte arıların bakımını yapmaya başladım. Öncelikler tüm kolonilerimi kayıt altına alıyorum. Ana arının durumuna bakıyorum ve değişecek anaları not ediyorum. Yavru durumunu inceliyorum, hastalık kontrolü yapıyorum ve varoa olup olmadığına bakıyorum. Kolonimin gücünü gösterir notlar ( 7 8 11 ) alıyorum. Kolonilerime kış düzeni veriyorum. Bu yıl koloni kontrollerini yaparken arılar yağma yapmaya çalıştılar. Kovan girişleri daraltıldı.
....................Kontrolleri bitirdim. Genelde arılarım 7 çıta arılı, kovanların içinde 8 çıta bırakılmış ve 10 kilo balı var. Bu durumda olan kolonilerime işlem yapmıyorum. Tüm kolonilerimin 10 kilo balı olacak şekilde uygulama yapıyorum. Balı fazla olan kolonilerden balı az olan kolonilere destek veriyorum. 10 kilo balı olduktan sonra sadece normal teşvik beslemesi uyguluyorum. Bu yıl kovanlarda kışlık ballar normal. Teşvik beslemesini yaparken 3 günde bir besleme uyguluyorum. Balı ve mevcudu az olan kolonilerime, balı ve mevcudu çok olan kolonilerden bal takviyesi yapacağım. Fazla bal olmadığından, güçlü kolonilere stoklayacakları şekilde besleme uyguluyorum. Güçlü olduklarından teşvik şerbetini sırlayacaklar ve bende ileride onlardan bal olarak alarak balı az kolonilere vereceğim.
................Almanya’ya giden ana arıların kovanlarına bire er adet ana verilmişti. Mevsim güzel gidiyor ve bu kolonilerde zayıf kovanlarıma destek için kullanılacaktı. Normal 5 çıtalı kovanlardalar ve inanılmaz şekilde güçleniyorlar. Bakıyorum ve sanki kovan 5 çıtalı olunca arı daha hızlı gelişiyor. Bakalım mevsim ne gösterecek kışlatacak mıyız yoksa destek vererek yok mu edeceğiz, zaman gösterecek.
................Bu yıl ilkbaharda varoa mücadelesi iyi yapıldığından, her yıl arıların sırtında gördüğümüz varoa ve kanatsız arılar ortalıkta yoklar. İlkbaharda sıcak iklime gittiğimizde kolonilerde yavru yoktu ve bizler ekip olarak mücadele yapmıştık. Varoa görünmese de sonbahar mücadelesini yapıyoruz.

..............Bu yıl arılarda gecen yıllara göre daha fazla yavru var. Bu günlerde genelde yavruyu azaltan arılarım, sanki havalar daha sıcak gidecek gibi yavruyu azaltmasını beklerken arttırıyorlar. Bizde koloni başına 10 kilo şekeri hazırladık bitesiye kadar devam ederiz.
Baktık yavru azalmıyor, teşvik beslemesini stoklayacak şekilde yaparız. İster istemez yavru azalır.

SONBAHAR BESLEMESİ

 
Sonbaharın şu yazdan kalma son günleri gerçekten çok iyi değerlendirilmelidir. Kışa çok az zaman kaldı. Bazı bölgelerde arılar salkım durumuna geçti veya geçmek üzereler. Benim arıcılık yaptığım bölge bir geçit bölgesi olması sebebiyle biraz farklılıklar göstermektir.
Sonbahar bakımında varoa ile mücadele birinci sırada olup koloninin hayatta kalma veya kalmamasına birinci derecede etki ediyor. En öncelikli olarak varoa mücadelesi yapılmadı ise hemen derhal yapılmalıdır.
İkincisi kolonilerimizin mevcut nüfus durumları dikkatli bir biçimde kontrol edilmelidir. Nüfusları az olan kolonilerin kışı atlatması pek mümkün değildir. Kıştan çıksa bile baharda ya ölecek veya istenilen düzeyde gelişemeyecektir. Bu nedenle nüfusu az olan koloniler birleştirilmeli veya nüfus takviyesi verilmelidir. Elimizde nüfusu fazla olan koloniler varsa nüfus takviyesi verilebilir. Burada nüfus takviyesi verilecek kolonilin buna deyip değmeyeceği önemli. Anası yaşlı veya verimsiz koloni derhal anası imha edilip zayıf genç analı koloni ile birleştirilmelidir. Bu zamanda kolonilerde birleştirme ve takviye nüfus verme son derece kolay olmaktadır. Akşamları sıcaklık düştüğünden dolayı arılarda hareket azalmakta ve bu sebeple kavga etmeden koku ve başka araçlara gerek kalmadan çok rahat birleşme ve takviye verme işleri yapılmaktadır. Nüfusu fazla olan koloniden alınan bir veya iki çıta arıları ile birlikte; (garanti olsun diye yeni başlayan arkadaşlar araya boş bir çıta koyabilirler) zayıf kovana verilir. Bir iki gün sonra boş çıta alınır. Takviye verme işlemi tamamdır.
Yiyecek durumları arıların gözden geçirilmeli gerekli durumlarda yarısı ballı petekler Elimizde ballı petek yoksa çok koyu bir biçimde bal ve şeker şurubu verilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken şerbetin koyu olmasıdır. Sulu şerbetler kardan çok zarar getirir. Su oranı yüksek şerbetler arıların hastalanmasına sebep olur. kovan içi nemini yükseltir.Peteklerde küflenmeye sebep olunur.
Koloniler nüfus ve bal durumları iyileştirildikten sonra koloniler daraltılmalı fazla çıtalar alınmalı yanlarına nem emici maddeler konmalıdır. Çankırı merkez ve köylerinde 6 çıta arılı koloniler tüm bakımlar yapılırsa bahara kolaylıkla çıkabilmektedirler. Ayrıca kovanlar biraz öne eğimli hale getirilmelidir.
Koloniler yerden yüksek sehpalara kaldırılmalı. Üzerleri kar, yağmur sularını geçirmeyecek şekilde korunmalıdır.
Kolonilerin tüm bakım ve tedbirlerinin alınıp ALLAH a emanet edilmelidir. Artık koloniler için istirahat zamanıdır.
Tüm arıcılar yıl boyunca aldıkları notlara ve bu seneki yaptıkları doğru ve yanlışları düşünmelidir. Bu senenin muhasebesini yapmalıdırlar.

SONBAHAR BESLEMESİ NASIL OLMALI

 

BALALRIN SAĞILMASIYLE BERABER
Arıların beslenmesi sorunu ortaya çıkıyor
Besleme

Şerbetsuyla açılmış bal
Kek
Şeker
Türüyle yapılmakta
Besleme yaparak arılaın kışa yeni pesonelel girmesini sağlıyoruz
Eski pesonel zaten ölecek
Bu beslemeler ana arıyı ve arıyı uyarmaktan başka bir şey değil
Bazı arıcıların dediği gibi
Ana arı yı ve arıyı kimse kandıramaz
Arıcı ancak kendini kandırabilir
BURADA ARIYI ŞERBETLEME YAPARAK KANDIRMA DEĞİL UYARMA YAPILMAKTA
Besleme ile neler söylenmiş bakalım

SÖYLENENLER
**kovanda 15 kg bal olmalıdır

**doğada yeterli düzeyde polen blunmadığında polenli kek verilir

**hiçbir yem polen yerine geçmez

**kışın yiyecek olarak şeker kullanılması son derece yararlıdır

**kışlık yiyecek olarak arıların bal yemesinden şeker yemesi daha sağlıklıdır çünkü şeker yiyen arı bağısaklarınsda daha az artık bulunur ve daha az dışkılama gereksinimi duyarlar

** çay şekerinden başka hiçbirmadde sonbahar beslmesinde kullanımı doğru değildir

**sonbahar dönemimde toz şeker veya pudra şekeri ile yapılan keklerle uygulanan katı beslemelrde arılar suya hucum ederler
Bunun sonucu havada soğuk ise arıların üşümesine neden olur
**kekler arının tükürük bezlerinin randımanını düşürdüğünden koolninin tükenmesine neden olurEYLÜL
Şerbetleme
Veya
Şerbetlem+kek
Varoa ilaçlaması

EKİM
Şerbetleme
Veya şerbetleme+kek
Varoa ilaçlaması

KASIM
Şerbetlemenin kesilmesi
Kekin kesilmesi
Kovanların kapatılması


KIŞ
Kışın kasıma kadar esikler tamamlanıp
arıya bir şey verilmez
bizim bölgemizde yaptığımız uygulama böyledir
ama illede mutlaka verilecekse

SOĞUK BÖLGELERDE
******************
ŞEKER beslemesi uygundur
Kek beslemesi yapılması uygun görülmemiş


SICAK BÖLGELERDE
****************
Arı salkıma girmemişse
Uçuş yapıyor ise
Su getirebiliyorsa

ŞEKER+ KEK
Beslemesi yapılabilir
Fakat
Kekle beslemede arı su için dışarıya çıkacak
Riziko mevcut
Karar arıcınındır


SONUÇ
Bu plana göre
En iyi besleme şekli şeker ile yapılan besleme şeklidir
Kekle besleme yararlı değildir
Fakat polen yoksa polen keki zorunlu görünüyor

Bu plan bölgeye göre değişmektedir
Karar arıcınındırÖZET
*********
Yapılan çalışmalar gösteriyorki
Arıya verde ne verirsen ver anlayışı yanlıştır
Vereceğiz ama uygun zamanda olacak
Her şeyin zamanı ve dozu önemli ise
Bu gerekli
Bir özet yapacak olursak

ŞERBET
Şekerle yapılan EN İYİ BESLEME ŞEKLİDİR
Belli zaman sonra şerbet kesilmelidir
Arının sırlayabilmesi için

Ballı şerbet
İcab ederse su ile açılmış bal şerbeti kullanılabilir
Belli zaman sonra kesilmelidir

KEK

Yukardaki verilere göre
Doğada polen yoksa polen keki gereklidir
Bunun dışındaki kekler gereksizdir anlamı çıkıyor
Kek verilecekse arıların kovandan çıkıp suya gidebileceği
Havaların soğuk olmadığı zaman uygundur
Buda eylül ayına denk geliyor mantiken

Fakat
Arıcı arının uzağında ise
Devamlı ilgilenemiyor ise
Kek pratik görünüyor
Ama verilecek zaman dikkat
Bunada karar verecek olan arıcıdır

Şeker

Şekerin kışın beslemede en iyi madde olduğu
Ortaya çıkıyor
Kışın bu besleme şekli uygundur.
Buda ancak arının yiyeceği herhangi bir nedenle tamamlanamamışsa
Ve zorunlu durumda olacak olan işlemdir
Şekerin hangi türü kullanılacak onada arıcı karar versin