BİZİMVEBSİTEMİZ

ARICILIK MEVZUATINA GÖRE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Arıcılık ve Mevzuata Göre Yapılması Gereken İşlemler

Arıcılığa yeni başlayan arkadaşlarımızdan zaman zaman "Resmi olarak nasıl arıcı olunur" sorusunu duyuyoruz. Bu soruyu ilettiğimiz Hüseyin İspirli arkadaşımıza, arıcılığa başlanıldığında yapılması gereken resmi işlemler, arıları sevkederken yapılması gerekenler gibi konulardaki aydınlatıcı cevabından dolayı teşekkür ediyoruz.

Arıcının resmi işlemlerinde yapması gereken en öncelikli iş, bulunduğu yerdeki il ya da ilçe tarım müdürlüğüne gidip arılı kovan sayısını beyan ederek  "işletme tanımlama numarası" alarak kayıtlı arıcı sıfatı kazanmasıdır. Bundan sonraki resmi işlemlerin hepsi bu "işletme tanımlama numarası" üzerinden yürütülür.

Arıcılık ve Mevzuata Göre Yapılması Gereken İşlemler

25.05.2003 tarih ve 25118 sayılı resmi gazetede uygulamaya konan Arıcılık Yönetmeliği ve bu yönetmelikte  08.03.2007 tarihinde yapılan değişikliğe göre  aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır.

-Arıcılığa yeni başlayan arıcımız bulunduğu ilçe veya il tarım müdürlüğüne giderek arılı kovan sayısını  beyan ederek ‘’işletme tanımlama numarası ‘’alarak kayıtlı arıcı sıfatı kazanmaktadır.

-Bilahare arılarını diğer il ve ilçelere sevk etmek isteyen arıcı işletme tanımlama numarası ve menşe şahadetnamesi (muhtarlık veya belediye veterinerinden alınmaktadır) ile bulunduğu il veya ilçe Tarım Müdürlüğü’ne başvurarak ‘’Veteriner Sağlık Raporu ‘’alır.

-Bu rapora istinaden arılarını sevk eder.

-Rapordaki sevk adresi ile konakladığı adres aynı olmalıdır.

-Konakladığı ilin il/ilçe müdürlüğüne  bu rapor ile 1 hafta içinde müracaat ederek ‘’ Arı Konaklama Belgesi’’ alır.

-Devlet ormanlarında konaklayacak arıcı ise öncelikle Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alacağı izin belgesine istinaden Arı Konaklama Belgesi alır.

-Yer gösterilmeden ve belgeleri olmadan yerleşen arıcıların arıları il/ilçe müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır.

-Kaldırma sürecinde meydana gelecek zarardan arıcı sorumludur.Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır.

-Arıcı kimlik belgesi olana yer gösterme de öncelik tanınır.

-Arı konaklama yerlerinin ve konaklayacak arılı kovan sayısının tespitinde il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

-Konaklama yerleri meskun mahal dışında kurulacak ve mevcut floradan uygun şekilde yararlanabilmek için iki konaklama  yeri arasında en az 1 km. mesafe bulunacaktır.

-Gezginci arıcılar kasaba,köy,okul,fabrika,mesken,hayvan barınağı gibi insan ve hayvanların bulunduğu yerleşim alanlarının ve yol kenarlarının en az1 km. uzağındaki yerlerde arı konaklatacaklardır.

-Sabit arıcıları mağdur etmeyecek şekilde gezginci arıcılara yer gösterilecektir.

-Özel kişi ve kuruluşların arazilerinde konaklayacak gezginci arıcılar il/ilçe müdürlüklerinden konaklama izni alacaklardır.Ayrıca bu yerlerin tasarruf hakkına sahip kişi ve kuruluşların iznini alarak konaklama yapabileceklerdir.

-Konaklayacak arıcılar anlaştıkları kişi ve kuruluşlara kovan adedince 1 kg. bal fiyatının % 10 unu geçmeyecek şekilde ücret ödeyeceklerdir. Bunun dışında hiçbir ad altında ücret alınmayacaktır.

-Yerli arıcılar kendi arazilerin de meskun mahal,anayol ve turizm tesislerine 500 mt.den az olmamak kaydıyla arılarını barındırabilirler.

-Zirai mücadele yapılacak yer ve çevresindeki arıcılara mücadele yapacak kuruluş ve şahıslarca 7 gün önceden haber verilecektir.Arılık ilaçlama yapılacak alana en az 5 km.uzakta olmalıdır.

-Gezginci arıcılar almış oldukları konaklama belgelerini ve sağlık raporlarını istenildiğinde yetkililere göstermek zorundadırlar.

-Konaklama belgesi almayan gezginci arıcılar mahalli asayiş kuvvelerince il dışına çıkarılırlar.

Backgrounds From FreeGlitters.Com