BİZİMVEBSİTEMİZ

ESKİ USUL KOVANLARDAN EĞRETİ ÇERÇEVELİ KOVANLARA ARI KOYMANIN

ESKİ USUL KOVANLARDAN EĞRETİ ÇERÇEVELİ KOVANLARA ARI KOYMANIN
USULÜ
BİRİNCİ USUL: Adi kovanlardaki arılar müteharrik çerçeveli kovanlara alınmak isteniyorsa adi kovan çerçeveli kovanın üzerine konulup arılar çerçeveli kovandan girip çıkmağa mecbur edilirler. Biraz zaman sonra arıların yeni kovana yerleştikleri görülür.
İKİNCİ USUL: Adi kovan iyice tütsülendikten sonra Petekler bıçak ile kesilip arılar üzerinde bulunduğu halde kovandan çıkarılır ve üzerlerinde ki arılar fırça ile yahut ıslak bir hindi tüyüyle çerçeveli kovanın içine düşürülür.
Yavru ve yumurtalar havi petekler ise çerçevelerine yerleştirilerek tel ile yahut sicim ile bağlanırlar. Fazla bal var ise arılar aç kalmamak için boş çerçevelere yerleştirilip kovana konur.
ÜÇÜNCÜ USUL: Adi kovan iyice tütsülendikten ve açık tarafı yukan gelmek şartıyla çerçeve çevrildikten sonra bir çukur kazılıp yarı yerine kadar gömülür.
Adi kovan güzelce yerleştirildikten sonra üzeri deliği ortasında olmak ve el sığacak büyüklükte dört köşe bir delikli tahta kapak ile örtülür. Adi kovanın tahta kapakla kapandığının gecesi üzerine on tane çerçeveli ve çerçevelerine boş kömeç takılmış eğreti çerçeveli bir kovan konur. Yeni kovan arasında kalan aralıklar güzelce çerçeveli kovandakiler adi kovanın üzerinden alınıp usul kendi tablasına yerleştirilir.
26
Bu usul ansı kalabalık kovanlara tatbik edilecek olur ise pek güzel muvaffak olunur.
Eski kovandan yeni kovana arı geçirme muamelesini soğuklar geçtikten ve ballı çerçevelerin ballanmasından onbeş gün evvel yapmak usuldandır. Arıların çerçeveli kovana yerleşmedikleri çerçevelerde ya petekleri bulunmamasından anlaşılır ki ameliyata gelecek sene yeni baştan başlamak lazım gelir.

Backgrounds From FreeGlitters.Com