BİZİMVEBSİTEMİZ

Yalanca Ana Arı

YALANCI ANA ARI
Yalancı ana nedir?

Koloninin kraliçesi olan ana arı yaydığı fenemonla diğer işçi arıların yumurtalıklarının gelişmesini engeller.
Eğer kraliçe ölür veya kovandan uzaklaştırılırsa koloni ana arının yumrutalarından ana arı üretmeye çalışacaktır. Üretilen ana arı gözlerinden çıkan analardan biri koloninin yeni kraliçesi olacaktır. Tabi her hangi sebepten dolayı zarar görmezse. Eğer koloni anasını tekrar kaybederse kovanda ana arı üretimi yapılabilcek metaryal kalmamıştır. İşte bu safhada koloni tarlacı arılardan sağlıklı olan bir veya bir kaçını ana arı gibi arı sütüyle beslemeye başlıyor. Ana arı fenomeninin olmayışı ve arı sütü ile beslenmeye başlanan işçi arının yumurtalıkları gelişir ve bir ana arı gibi yumurta atmaya başlar. Ana arı ile yalancı ananın yumurtaları arasında bariz farklar vardır. Ana arı düzenli bir alana yumurta atar ve boşluk bırakmamaya özen gösterir. yalancı anadaysa düzen yoktur rastgele yerlere yumurtlar. Ana arı bir göze bir yumurta atarken yalancı anada bir gözde benim görüp sayabildiğim maksimum yumurtası sayısı 12dir. Bu rakam genelde 3-5 civarlarında seyrederken tek atılan yumurtalarda nadiren göze çarpar. Ana arı döllü ve dölsüz ( dişi ve erkek ) yumurta atarken yalancı ana çiftleşmediği için sadece erkek arı yumrutası atar.
Ana arı üretmek ve çiftleştirmek için kullandığım 2-3 çıtalı bölmeleri kontrol ediyordum. 5 bölmenin 4 ünde de ana arı vardı 1 çiftleşmişti. 1 kovandaysa ana arı gözleri bozulmuştu. Epeyce aramama rağmen ana arıyı bulamadım. öyle dikkatle arıyordum ki bi arı 3 oldu karşıma ana arı gibi davranışlar sergilerken çıktı. Ana arıyı aramaktan vaz geçtim sadece bu kart tarlacıya odaklanmıştım. Ana arı gibi gezip duruyordu kovanda hiç bişey yapmıyordu yanında da 4-5 yaveri vardı. Arada bir kafasını boş gözlere sokup kontrol ediyordu gözleri.

Yalancı ana arıyı gördüğüm koloni bir bölmeydi. Ana arıyı 16 günde çıkardı. Çıkan ana arı 1 haftada çiftleşti ve yumurtlamaya başladı 2 gün yumurtladıktan sonra koloniden alındı. Kovandaki yumurtalı peteklerde alınarak yerine klavuz petek verilerek 1 gün dinlendirildi. Ertesi gün koloniye kapalı ana arı gözleri verildi ve bu gün ki kontrolde gözlerin hepsinin tahrip edildiği görüldü. Tahribatın sebebi koloninin yalancı anasının olmasıydı. Ama artık o aramızda değil.

Backgrounds From FreeGlitters.Com