BİZİMVEBSİTEMİZ

KAT ATMA

İLAVE ( KAT )ATMA İŞLEMİ

 

 
Kovanlarda arılar çerçevelerin ön ve arkasında dolgun bir şekilde olmadan kat atılması hiç bir anlam ifade etmez. Hatta bu dolgunluk kuluçkalığı tam anlamı ile doldurmalıdr. Kuluçkalık dolduğunda ve kuluçkalık içindeki çerçevelerin 8 çerçeve yumurta ile dolduğu görüldüğünde verilen çerçevelerin üstten bakıldığında beyazlaşmış bir hal aldığı görüldüğünde kolonilere kat atılıp yuva genişletilmelidir. Bal mevsiminin başladığı dönemle birlikte arılarımızın iki kat arı ile dolu olması gerkliliği akıldan çıkarılmamalıdır. Yaklaşık 15-20 çerçeve arı ile dolmuş bir koloni bize bal yapacak olan kolonilerdir. Diğerleride bal yapacak fakat kıymeti olmayacaktır.
Kolonilere kat verilirken kuluçkalıkta bulunan kapalı gözlü yumurta içeren iki çerçeve yukarı alınmalıdır bunların yerlerine kabarmamış çerçeve verilmelidir. Bu çerçeveler 2. ve 9. çerçevelerin yerlerine konulmalıdır. Daha sonra her hafta alt kattan 2 kapalı gözlü çerçeve yukarı verilmeli ve alta kabarmamış çerçeve verilmelidir. Yukarıdaki çerçeveler kabarmış çerçeveler arasında bulunmalıdır. Yok ise kabarmamış verilerek kabartılması yoluda tercih edilebilmektedir.Bal dönemi ile birlikte kabartılmamış çerçeve boşluğu var ise buralar kabarmış çerçeve ile doldurulup daha çok bal eldesi yoluna gidilmelidir.
İlaveler konulurken yapılan bazı yanlışlıklardan bahsetmeliyiz. Kabarmamış çerçevelerin kuluçkalığın tam ortasına yerleştirilmesi bu durum koloninin bölünmesine neden olacaktır ve düzeni şaşacaktır.
Altta bulunan çerçevelerin yarısının üst kata alınması diğer yarısının alt katta bırakılarak yanların kabartılmamış peteklerle doldurulması bu da koloniyi bölecek ve hatta ana varlığını sağlıklı anlayamayan koloninin ana memesi yapmasına neden olacaktır. Bu durum düzensiz bir oğul eğilimi ile kolonin amacından farklı bir şekilde yönlenmesine neden olmaktadır.
 

 KOLONİLERE KAT VERME İŞLEMİ

 On çıtalık (Langstroth) kovanlarda çıtalardan 8 tanesinde yavru bulunmalıdır. On iki çıtalık (Dadant) kovanlarda ise bu sayı 9–10 çıtadan aşağı bulunmamalıdır. Bu duruma gelmeyen arılara kesinlikle ballık konulmamalıdır.
Ballıklar kuluçkalık ile aynı boyutta olmalıdır. (çerçeve yukarı çıkartılabilsin)
Her halükarda üst kata 2–3 çok gerekli durumlarda 4 çıta çıkarılmalıdır. Daha fazla çıta çıkartılmamalıdır eğer çıkarılması gerekiyorsa ki bu işlem iki veya daha fazla işlemde yapılmalıdır.
Ballık kısmına çıkarılacak çıtalarda ise şunlara dikkat edilmelidir.
1- Çarpık çıtalar üst kata alınmalıdır. (Kovan içi havalandırmayı sağlamak ve oluşan nemin dışarı atılmasına yardımcı olmak için)
2- Erkek gözlü petekler üst kata alınmalıdır.( Erkek arı gözlü petekleri kuluçkalıktan alınmalı ve sadece bal ve mum üretim amacıyla kullanılmalıdır.)
3- Üst kata çok siyahlaşmış 3–4 yıllık ve daha eski petekler alınmalıdır. (Gözler zamanla her yavru çıktıkça küçülmektedir.)
İkinci ve üçüncü kat ballıklar atılırken mümkün mertebe kabartılmış petek varsa kuluçkalık üstüne konulmalıdır. Yoksa üst katta hafifçe arıya işletilmeli sonrasında kuluçkalık üzerine alınmalıdır.
Ballık konulurken yarım ballık mecbur kalmadıkça konulmamalıdır. Eğer yarım ballık konulacaksa nektar akımının çok kısa süreli olması veya nektar kaynaklarının bitme zamanı dikkate alınmalıdır. Mevsim sonuna yakın yarım kat (14 lük) tabir edilen katlar konulmalıdır.
Tam sırlanmış petek bal isteniyorsa çıtalar bölünmelidir. (Petekli bal tüketimi veya pazarlanması yapılacaksa büyük çıtalar 2- 4 veya 6 parçaya bölünmelidir.) süzme bal üretiminde gerek yoktur.
Arılar küçük çıtaya (Petekleri) yavru yapmaktan hoşlanmazlar. Bu tip çıtaları (petekleri) daha çabuk sırlarlar. Görünüşleri ve pazarlanmaları kolaydır. Tüketici içinde fiyat olarak avantajlı diye tercih sebebidir.
Süzme balın hakiki bal olduğu anlatılmalı ve süzme bal teşvik edilmelidir.