BİZİMVEBSİTEMİZ

Korunga

KORUNGA
Değerli çok yılık bir yem bitkisidir.Kuraklığa yüksek düzeyde dauyanıklıdır.Kireçce zengin topraklarda çok iyi gelişir.Müstesna bir ballı bitkidir.bir hektar korunga 90-400kğ'a kadar mükemmel bal verir.Korunga diğer ballı bitkilerden daha evvel çiçek açar,mayıs sonu haziran başı çiçek açan korunga bol miktarda balözü sağlar.Arılar aynı zamanda korungadan bol miktarda kaliteli çiçek tozu toplar.
Ayrıca; Korunga, sulamanın yapılamadığı kıraç alanlarda, verimsiz ve taşlık topraklarda yetiştirilecek yem bitkilerinin başında gelir (Resim 1). Kurağa ve soğuğa dayanıklıdır. Otu hayvanlar için lezzetli ve besleme değeri yüksektir. Yonca gibi yaş olarak yedirildiğinde hayvanlarda şişme yapmaz. İlkbaharda çok erken gelişmeye başlar. Çok ağır ve devamlı olmamak şartıyla otlatmaya dayanıklıdır. Tarım alanlarında ekildiği zaman, tarlayı dinlendirir, verimi artırır ve nadas alanlarının azaltılmasını sağlar